Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.  Luotu 21.5.2018.


Rekisterinpitäjä

Matkatoimisto Häme-Matkat Oy
Kasarmikatu 6, 13100 Hämeenlinna
Y-tunnus 0225351-1
KKV rekisterinumero: 3471/00/MjMv

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Arjaliisa Arra, p. 03-6759331

Valvova viranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite:
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000
[email protected]
www.kkv.fi


Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Matkatoimisto Häme-Matkat asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.


Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään myös Matkatoimisto Häme-matkojen valmismatkojen järjestäjänä velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen sekä asiakasviestintään, mukaan lukien sähköinen viestintä. Lisäksi Matkatoimisto Häme-Matkojen yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotellit ja paikalliset yhteistyökumppanit matkakohteessa voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin Matkatoimisto Häme-Matkojen toimeksiannosta.
Tietoja käytetään myös markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.


Rekisterin tietosisältö

Perustiedot kuten

• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot ja asuinmaa
• matkapuhelinnumero ja mahdollinen lankapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika
• sukupuoli

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot kuten

• matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet ja mahdollinen virkailija

• passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutuksesta, matkan sisältöä ja kanssamatkustavia koskevat tiedot sekä erityisiä lisäpalveluita, toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot

Sähköisten palveluiden käyttämistä koskevat tiedot kuten

• uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot

Asiakkuutta koskevat muut tiedot kuten

• asiakkaan suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
• asiakkaan aikaisemmat matkat
• asiakkaan muu palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta)
• asiakkaan maksamista ja perintää koskevat tiedot
• asiakkaan reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito


Säännönmukaiset tietolähteet

 Henkilötietoja kerätään mm. asiakkaan antaessa tietoja asiakaspalvelutilanteissa.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Matkatoimisto Häme-Matkat ei luovuta tarkempia henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen tai muille kolmansille osapuolille, elleivät lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitteita luovuttaa tietoja (esim. tietojen luovuttaminen USA:n, Kanadan ja Venäjän  tulli- ja rajavartiolaitokselle). Matkatoimisto Häme-Matkat voi kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Asiakirjojen tuhoamisesta on tehty palvelusopimus palvelua välittävän yrittäjän kanssa.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Ainoastaan määrätyillä Matkatoimisto Häme-Matkojen työntekijöillä ja Matkatoimisto Häme-Matkojen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.


Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä Matkatoimisto Häme-Matkoihin.


Evästeet

Käytämme hame-matkat.fi -sivuillamme evästeitä eli nk. cookie – toimintoa. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuillamme.
Evästeiden avulla saamme tietoa mm. miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt verkkosivuillemme, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä käyttäjä on verkkosivuillamme klikannut sekä mitä verkkoselaimia ja minkälaisia päätelaitteita käyttäjät käyttävät.
Sivustollamme käytämme mm. Google Analytics – analytiikkaohjelmistoa ja sen mainontaominaisuuksia sekä Facebookin seurantapikseliä. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kävijöiden käyttökokemusta sekä analysoida ja kehittää verkkosivujamme.
Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tallennetut evästeet voi myös poistaa. Sivustomme kaikki toiminnot eivät välttämättä kuitenkaan toimi mikäli evästeiden käyttö on estetty.